نقش ناکامی در شروع تیک

نقش ناکامی درشروع تیک

رخداد تیک اغلب بااحساس ناکامی یانارضایتی همراه است گانروهمکاران  ۱۹۹۴  به مطالعه    موقعیت هایی پرداختند که احتمال فراخوانی تیک هادرآنهاوجودداشت. آنها متوجه شدنداین موقعیتهاضرورتا بااضطراب ارتباطی ندارند.بلکه بیشترباافکاریارویدادهای ناکام کننده مرتبطند.

به ویژه احتمال بروزتیک درموقعیت هایی که  احساس آزادی عمل یا خودمانی بودن  وجودداشته باشدکمترازمواقعی است که احساس قید و بند ،اجبار ومورد قضاوت دیگران قرارگرفتن وجودداشته باشد.رخداد تیک دارای نیمرخ فعالیت- موقعیت است به عبارت دیگر.، تیک دربرخی شرایط ویافعالیتهابااحتمال بیشتری ظاهر میشود. یادرخلال برخی شرایط ویا فعا لیتها ممکن است شدید ترشود. درموقعیتها یافعالیتهایی مانند سخنرانی، یابسیار منحصربه فرد بودن ممکن است خطربروزتیک افزایش یابد. ممکن است تیک های یک فرد،درموقع مطالعه ودیگری درزمان پیاده روی رخ دهد. به رغم جنبه شخصی ماهیت موقعیت هاوفعالیتهایی که احتمال بروزتیک در آنها بالا است ارزیابی از چنین فعالیت هایی نشان میدهد که وجه اشتراک آنها بیشتر از وجه تفا وت آنها است . درخلال چنین موقعیتها وفعالیت هایی ، شخص احساس ناخوشنودی ،کسالت ناکامی نارضایتی وتحت فشاربودن می کند. مطالعات جدیدتر(بریسبویزوهمکاران.   ۲۰۰۱  اکانر وهمکاران.  ۲۰۰۳) مبین آن است که شروع تیک عمدتا”

با فعالیتهای ناخوشایند وتنش زا ارتباط دارد. تیک هاهمیشه درموقعیت هایی رخ میدهند که موجب ناخوشنودی یاناکامی فرد میشوند. به عنوان مثال دیررسیدن سرقرار،ممکن است به خودی خودبرای فراخوانی تیک کافی نباشد. ولی دیررسیدن به دلیل گیر افتادن درترافیک ودرانتظار یک مصاحبه پراسترس بودن ممکن است مجموعا” باعث بروزتیک شود. پس به نظر میرسد چرخه تنش – رهاسازی ماهیچه . باچرخه ناکامی هیجانی – عمل  پیوند خورده اند بنابراین .آمادگی مزمن ، با احساس فشارارتباط دارد . اما اگر این احساس فشاربه طور کلی سبکی خود گزیده است یا باتکلیف ارتباط دارد؟

 

 

معکوس کردن عادت

معکوس کردن عادت الزامی ترین اولگوی یادگیری برای رفتار درمانی تیک ها تا به امروز بوده است. آن تعداد از فنون رفتار درمانی که درکنترل تیک ها موفقیت هایی داشته اند شامل تن آرامی هیپنوتیزم،پسخوراند عضلانی آموزش آگاهی، خود تمرینی منفی|، تمرین بی وقفه وجلوگیری از پاسخ بوده است.اما موثر ترین نتایج که توسط آزرین و همکارانش گزارش شده،مربوط به استفاده از معکوس کردن عادت است.در چند مطالعه که شامل اختلال تیک،عادت مرضی و نشانگان تیک بود،آزرین و پترسون با به کار گیری این روش تکرار تیک را در محیط خانه تا ۹۹ درصد کاهش دادند.برنامه معکوس کردن عادت چند مرحله دارد که شامل تن آرامی،آگاهی،آموزش دریافت تقویت مثبت وابسته به نداشتن تیک و آموزش ارائه پاسخ رقابتی  مغایر است.فن آخر شامل سفت کردن عضله مخالف و ناهمخوان با عضله مبتلا به تیک است۰ظاهرا آموزش آگاهی و پاسخ رقابتی ،عناصر بسیار حیاتی برنامه هستند.

چه کاری را نباید انجام داد؟

درست نیست که از راهبردهای مقابله ای قدیمی استفاده کنید.درست نیست جلوی پاسخی را که موجب تعارض و تنیدگی میشود نگیرید.گاهی طی بازسازی رفتاری برای افرادی که از سایر رفتارهای مخالف استفاده می کنند؛تمایلی به وجود می آید تا با شدت هرچه بیشتر از نیروی جسمانی فوق العاده ای استفاده کنند تا از شر تیک خلاص شوند.صرف نیرو و تلاش جهت تغییر عادت به معنای تحت فشا قرار دادن شما نیست.بلکه هدف رهاسازی انقباض،تنش و این است که از تنش کمتری استفاده و به طور مطبوع تر و آسان تری عادت جدید را کسب کنند.

 

مرکز مشاوره دانش

 

 


!همین الان وقت مشاوره بگیرید

با ما در ارتباط باشید

آدرس : تبریز، چهارراه آبرسان، برج سفید دو (SMP)، طبقه 5، واحد D5

تلفن : 33354348 - 041

همراه : 09148776881

کانال تلگرام : @daneshtabriz

ایمیل : info@daneshtabriz.ir

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید